Sosyoloji Dersleri I. -Sosyoloji'de Kuramlar ve Yaklaşımlar-

Sosyolojide İlk Dönem Gelişmeler Saint Simon (1760-1825) Yöntemsel olarak Simon, toplumsal olguların doğa bilimlerinde kullanılan yöntemlerle incelenebileceğini savunan pozitivist bir bakış açısına sahiptir. Simon "sanayi toplumu" kavramını ilk kullanan kişidir. Simon toplumu evrimci ve pozitivist bir kavramsal çerçevede ele alır. Buna gö­re insan toplumları evrimsel gelişme yasasına bağlı olarak feodal veya askeri top­lumlardan sanayi toplumlarına doğru bir gelişme sürecine tabidirler. Simon için "pozitif' aşama olarak tanımladığı sanayi toplum aşaması çok önemli bir aşama olup üretim, teknoloji, bilgi, bilim, iş bölümü, sınıf yapısı ve de siyasal yapısı açı­sından diğer aşamalardan ayrılmaktadır. Sanayi toplumunun geleceğine ve ilerlemeye inanan Simon feodal toplumdan sanayi toplumuna geçiş aşamasında... ...


Kaynak : dcf.blogcu.com

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !